Afscheid Corry, welkom Toon.

Na bijna 6 jaar trouwe dienst als beheerder van het dorpshuis in Ulicoten (naast Karien), is Corry Sommen op een leeftijd gekomen dat ze het wat rustiger aan mag gaan doen en wat meer tijd kan gaan besteden aan haar 4 kleinkinderen en haar hobby schilderen.

Ze heeft altijd met veel plezier de verschillende gasten en verenigingen in het dorpshuis mogen ontvangen en bedienen, maar nu is de tijd aangebroken om de sleutel van het dorpshuis over te dragen aan haar opvolger, Toon Graafmans.

Deze geboren Alphenaar is samen met zijn hele gezin inmiddels niet meer uit het Ulicotense verenigingsleven weg te denken. Vandaar dat velen vinden dat dit vak hem op het lijf geschreven is.

Het bestuur van “Stichting ’t Dorpshuis Ulicoten” wil, mede namens de gebruikers en verenigingen, Corry vanaf deze plaats hartelijk danken voor haar inzet voor de Ulicotense gemeenschap, en wensen Toon veel succes toe met zijn nieuwe uitdaging!!

Vanaf 1 september heten Karien van den Brandt en Toon Graafmans U van harte welkom bij het Dorpshuis van Ulicoten in de Bremerpoort.