Henk Theeuwes      - voorzitter

Toon de Bont           - secretaris

Monique Tielemans - penningmeester

José van Dun           - bestuurslid, sleutelbeheer Bremerpoort

John Tielemans       - financiële administratie (geen bestuurslid)