José van Dun          - voorzitter

Toon de Bont           - secretaris

John Tielemans       - penningmeester

Menno Soer             - bestuurslid