Uitleg: Wat of wie is Bremerpoort?

Vaak wordt Bremerpoort verward met de gebruikers van het gebouw, daarom deze uitleg.


Bremerpoort is de naam van het gebouw, de multifunctionele accomodatie. 

Het woord zegt het al: het gebouw is multifunctioneel, dus in gebruik door verschillende partijen

die rekening met elkaar moeten houden omdat ze vaak van dezelfde ruimtes gebruik maken,

en die samenwerking verloopt zo soepel dat bezoekers van het gebouw vaak niet weten bij wie ze

op bezoek zijn,  ze zijn gewoon in de Bremerpoort, punt.


Bremerpoort is dus 1 gebouw, met 1 hoofdingang, maar heeft 3 adressen, te weten:

Bernardusschool             Bernardusstraat 13

Kober kinderopvang     Bernardusstraat 15

Stichting 't Dorpshuis   Bernardusstraat 17


Deze 3 partijen zijn de participanten (huurders) van het gebouw Bremerpoort.

Daarnaast huurt Dienstencentrum hun ruimte van Stichting 't Dorpshuis en hebben 

als adres ook Bernardusstraat 17, om het gemakkelijk te houden ;-)

En daarnaast heeft ook Dorpsraad Ulicoten Bernardusstraat 17 als postadres.


De Bernardusschool:

De school heeft hun klaslokalen aan de ene kant van het gebouw, dat is dus een redelijk duidelijke grens. Maar de gymlessen vinden plaats in de gymzaal die aan de kant van het Dorpshuis zit. Ook voorstellingen vanuit de school zoals musicals en dergelijke vinden plaats in de gymzaal. 


Kober kinderopvang:

Kober heeft 2 ruimtes in gebruik binnen Bremerpoort: een KinderDagVerblijf en een peutersoos annex BuitenSchoolse Opvang. Daarnaast maken ze ook regelmatig gebruik van de aula van het Dorpshuis en van de gymzaal als die niet bezet is door de andere partijen.

Als (groot)ouders hun kinderen op komen halen wachten zij in de aula van 't Dorpshuis, die grenst aan de ruimtes van Kober.


Het Dorpshuis:

De basistaak van Stichting 't Dorpshuis is het verhuren van ruimtes, voornamelijk aan de verenigingen in Ulicoten. Het gaat om de aula, de gymzaal en de vergaderruimte op de eerste verdieping. Om alles in goede banen te leiden is een secure planning noodzakelijk, vooral met de gymzaal/theaterzaal is het vaak puzzelen.

Als alle ruimtes bezet zijn kan Dorpshuis uitwijken naar de lerarenkamer en het leerplein van de school, daar worden ook vergaderingen en repetities gehouden.  Omdat vergaderingen van de verenigingen voornamelijk in de avonduren worden gehouden is dat in goed overleg met de schoolleiding mogelijk, want van school is dan niemand aanwezig.

Dorpshuis heeft 2 beheerders in dienst die dat allemaal regelen. Naast de planning ontvangen zij de bezoekers/huurders/verenigingen, voorzien zij hen van een drankje vanachter de bar, en zorgen dat alle ruimtes schoon gehouden worden. Ook klein onderhoud behoort tot hun taken 

en nog zo veel meer, een multifunctioneel gebouw vraagt om multifunctionele beheerders.


Dienstencentrum:

Dienstencentrum levert allerlei goederen en diensten, zoals je op hun website kunt zien, te veel om hier op te noemen.

Dat is dus een wezenlijk verschil met 't Dorpshuis die alleen ruimtes verhuurt.

De dames van het Dienstencentrum zitten bij de ingang van Bremerpoort, en worden daardoor weleens ten onrechte gezien als "de receptionistes" van Bremerpoort. Mede omdat de beheerders van het Dorpshuis voornamelijk 's avonds diensten draaien en dus overdag niet aanwezig zijn, zijn de dames van het Dienstencentrum vaak het enige rechtstreekse aanspreekpunt in het gebouw.  Dienstencentrum en Dorpshuis zijn echter twee afzonderlijke Stichtingen met ieder een eigen bestuur en eigen medewerkers, zoals hierboven uitgelegd.


Beheercommissie Bremerpoort:

Om met 3 verschillende partijen 1 gebouw te runnen is uiteraard goed overleg nodig.

Er is namelijk maar 1 gasmeter, 1 electriciteitsmeter, 1 watermeter, 1 hoofdingang, 1 alarmsysteem, 1 klimaatsysteem, en ga zo maar door. 

Daarvoor is een Beheercommissie in het leven geroepen, bestaande uit de directeur van de Bernardusschool, de regiomanager van Kober en 2 bestuursleden van Stichting 't Dorpshuis. Aangevuld met een gemeente-ambtenaar als adviseur om snel te kunnen schakelen hebben deze een aantal keren per jaar een vergadering om het hele reilen en zeilen in Bremerpoort door te spreken. Gemeente Baarle-Nassau is eigenaar van het gebouw.

Alle facturen die binnenkomen voor Bremerpoort worden in eerste instantie betaald door 't Dorpshuis, omdat deze penvoerder is van de Beheercommissie. Vervolgens worden die facturen via een verdeelsleutel doorgestuurd naar de andere 2 participanten. Die verdeelsleutel is gebaseerd op het aantal vierkante meters wat elke participant in gebruik heeft van Bremerpoort. Voor de gymzaal/theaterzaal wordt daarnaast ook gekeken naar het aantal uren dat iedere participant er gebruik van maakt.


Hopelijk is het zo een beetje inzichtelijk gemaakt wat het verschil is tussen de partijen binnen Bremerpoort.