What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Protocol voor het (beperkt) openen van 't Dorpshuis

We hebben besloten om weer (beperkt) open te gaan als dorpshuis           

Ons gebouw vervult een belangrijke sociale functie in onze gemeenschap. We willen op een verantwoorde wijze onze bezoekers weer de mogelijkheid geven van het gebouw gebruik te maken.

Het protocol

Om onze dorpshuisfunctie in de gemeenschap te kunnen blijven vervullen in tijden van corona, is het nodig om een protocol voor het dorpshuis op te stellen. De maatregelen in het protocol hebben ten doel om onze gebruikers en vrijwilligers te laten zien dat hun persoonlijke veiligheid bovenaan staat. Het protocol is opgesteld door het bestuur van het dorpshuis.

Het protocol is geldig totdat er vanuit het ministerie andere maatregelen afgekondigd worden. Als dat het geval is zal bekeken worden of het huidige protocol voldoet of dat er een aanpassing nodig is.

Dit protocol is voorgelegd aan de gemeente (eigenaar van het gebouw) en deze heeft hiermee ingestemd. 

Wie is verantwoordelijk voor het gebouw?

De beheercommissie Bremerpoort is verantwoordelijk voor het hele gebouw, het bestuur van Stichting ’t Dorpshuis alleen voor het Dorpshuisgedeelte. 

Wie is verantwoordelijk voor het beheer?

De verantwoordelijkheid van het beheer is door het bestuur gedelegeerd aan de beheerders van Stichting ’t Dorpshuis, Toon en Karien.

Wie zijn onze gebruikers?

Vaste huurders kunnen binnen de overheidsrichtlijnen gebruikmaken van de gehuurde ruimte en de algemene ruimtes. De beheerder kan ze daarbij helpen. 

Zijn er andere protocollen van toepassing op het gebouw?

Ja, de Bernardusschool en Kober hebben hun eigen protocol. 

Het buitenterrein

Voor de ingang houdt iedereen zich aan de 1,5 meter richtlijn.

Er wordt rekening gehouden met voorbijgangers.

Capaciteit

Als algemene richtlijn stellen we het ruimtebeslag voor een vergaderplek op 5 m2/pp.

De Aula is 130 m², dus ruim voldoende voor de 30 mensen die maximaal toegelaten zijn.

De gymzaal is 310 m².

In de wissel kan ivm meubilair van Kober met maximaal 5 personen vergaderd worden.

In de teamkamer kan met maximaal 5 personen vergaderd worden 

Route

We hanteren looproutes, daarvoor is bewegwijzering geregeld.

Wat voorheen de herentoiletten waren zijn nu de toiletten voor de kinderen van Kober, deze zijn niet toegankelijk voor bezoekers van ’t Dorpshuis.

Wat voorheen de damestoiletten waren, zijn nu voor alle bezoekers van ’t Dorpshuis: 1 herentoilet, 1 damestoilet en 1 toilet voor het personeel.

Gelieve deze regels te respecteren en binnen de belijning op de vloer te blijven.

Extra schoonmaakmaatregelen:

Er wordt een vast schema gehanteerd voor schoonmaak- en ontsmettingswerkzaamheden.

Het reguliere schema is hiertoe aangepast tot een “corona-schema”, met aangepaste frequentie en intensiteit.

Contactoppervlakken en aanraakpunten worden meerdere keren per dag schoon gemaakt.

De toiletten worden dagelijks gereinigd. 

Check bij toegang:

De beheerder of vrijwilliger mag en kan U vragen naar uw gezondheidstoestand. Reserveren is verplicht (dit kan ook bij de deur/aan de bar).

Verenigingsleden hoeven niet te reserveren, hiervan is bekend dat zij komen en hebben al gereserveerd als vereniging. 

Voorkom besmetting:

De beheerder of vrijwilliger mag en kan U wijzen op de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM.

Gebruik bij het betreden en het verlaten van de Bremerpoort de desinfecterende handgel die klaar staat op een tafel bij de deur. 

Laat de schoonmaker veilig zijn werk doen:

Houdt 1,5 meter afstand 

Zo maken we duidelijk wat we verwachten van bezoekers

De verenigingen zijn geïnformeerd over wat wij verwachten van bezoekers en zijn ervoor verantwoordelijk dat zij dit duidelijk maken aan hun leden.

Vrijwilligers:                                                                                                                      

We zijn blij met elke vrijwilliger die zich in wil zetten. De veiligheid van bezoekers en andere vrijwilligers staat wel voorop. Dat betekent dat vrijwilligers met mogelijke COVID-19 klachten, geen vrijwilligerswerk in ons gebouw kunnen doen. Als je in één huis woont met iemand die (vermoedelijk) besmet is met COVID-19 mag je ook geen vrijwilligerswerk in ons gebouw doen.

Alle vrijwilligers hebben instructies ontvangen en kunnen bij vragen terecht bij de vrijwilligerscoördinator. Voor de dinsdagmiddag is dat Monique Tielemans en voor de vrijdagochtend is dat het Dienstencentrum.

We hebben extra aandacht voor onze vrijwilligers en zullen regelmatig vragen hoe het werk verloopt en of er vragen of onduidelijkheden zijn. 

De activiteiten die weer van start mogen op 1 juni:

-          Welfare

-          Toneel

-          Percussie en drumband

-          Samen eten

-          Inloopochtend

-          Dinsdagmiddag bijeenkomst

-          Vergaderingen

-          Biljarten

 

De activiteiten die weer van start mogen* op 1 juni maar geadviseerd wordt te wachten:

-          Brassband

-          Young Voices 

*De verantwoordelijkheid ligt bij de verenigingen zelf om hierin een verstandige keuze te maken, Stichting ’t Dorpshuis heeft uitsluitend een faciliterende functie.

De activiteiten die weer van start mogen op 1 september (binnensporten):

-          Koersbal

-          Yoga

-          Bejaardengym 

Aanvullende info voor de gebruikers van ’t Dorphuis:

Biljarters:

-          Eigen keu meebrengen of keu van Dorphuis voor en na gebruik ontsmetten

-          De biljartballen zo min mogelijk met de handen aanraken

-          De biljartballen voor en na gebruik ontsmetten

-          1,5 meter afstand respecteren

-          Maximaal 5 spelers per spel

Dinsdagmiddag / inloopochtend:

-          Kaarten en rummikub mogen niet worden gespeeld

-          Evt. eigen breiwerk of individueel kaartspel (bv. Patience) mag wel

-          Ook aan tafel 1,5 meter uit elkaar gaan zitten

-          Voor de vrijwilligers die drankjes en eten uitserveren en de 1,5 meter niet kunnen                    garanderen zijn mondkapjes aanwezig.

 

Muziekvereniging / Young Voices:

-          Om de 1,5 meter te kunnen waarborgen is de kleine gymzaal te klein, dus zal de gehele gymzaal in gebruik moeten worden genomen. Dit kan zonder extra huurkosten. 

Algemeen:

-          Afrekenen aan de bar bij voorkeur met pinpas

-          Maximaal 2 personen in de toiletruimte

-          Maximaal 2 personen in de garderobe

Vervolgstappen:

We houden de landelijke richtlijnen en voorschriften goed in de gaten. Dit protocol is van toepassing totdat de richtlijnen veranderen. 

Datum: 26 mei 2020

Bestuur en medewerkers Stichting ‘t Dorpshuis

What do you want to do ?

New mail